«Caligula» er fremragende visuell historiefortelling, men karakterene er ikke dype nok.

Autokratiets absurditet

Går til grunne: I løpet av to timer overværer publikum en langsom oppløsning av Caligulas sinn. Foto: Ole Herman Andersen, Det Norske Teatret

Teater