Vi har prøvd å presse læring inn i barnehagen før, uten resultater. Hvorfor gjøre det igjen?

Skal vi leke skole?

Hver eneste dag er det barnehagebarn som leker at de er på skolen. Noen steder er leken satt i gang av barna, med ansatte til stede på barnas premisser, uten planlagt læringsmål for leken. Barna sier for eksempel at de leker at de lærer bort noe eller har en oppgave. Andre steder er denne leken satt i gang av de ansatte, med en forhåndsbestemt oppgave og plan for hva barna skal lære seg i det de kaller lek. Disse to eksemplene er ytterpunktene i en debatt som har pågått hele 2000-tallet om barnehagen.

Fokus