Elevundersøkinga i år viser at totalt 10 prosent av elevar opplever å bli utsette for mobbing, og at mobbinga aukar.

Mobbinga aukar – tiltak hjelper ikkje

Digitalt og fysisk: Alle former for mobbing aukar, viser nye tal frå Utdanningsdirektoratet. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Samla for alle trinn frå femte trinn til vg3 er det 10 prosent av elevane som seier at dei opplever mobbing, viser tal frå Utdanningsdirektoratet (Udir).

Innenriks