Skal vi bekjempe sosial kontroll, må inn­vandrerungdom få ta del i samtalen.

En frihetskamp

Illustrasjon: Knut Løvås

Debatten om æreskultur har blusset opp igjen. Forsker Olav Elgvin kom med et nytt og viktig poeng i Klassekampen 10. februar. Han mener at vi har latt oss distrahere fra å snakke om selve atferden vi vil forandre ved å kun fokusere på kultur: «I stedet for å fokusere på den faktiske atferden man vil forandre – vold i nære relasjoner – pakker vi det inn i en stor og overgripende merkelapp: Ære. I stedet for enkelt og greit å snakke om hva folk gjør – trusler eller vold mot familiemedlemmer – snakker vi om hvem de er, og hvilken kultur de har med seg.»

I god tro