Ættesamfunn – eit ideal?

Eg les med undring Kringla Heimsins-teksten «Rettferd for hvem?» av historieprofessor Hans Jacob Orning i Klassekampen 26. februar. Med referanse til landslova av 1274 gir han ein positiv omtale av ættesamfunnet, i kontrast til konge og statsmakt. Men overgangen frå klan-samfunn til statlege institusjonar er grunnleggande for moderniseringsprosessane.

Debatt