Formuekonsentrasjon er seigliva, men ikkje eit naturfenomen. Vi kan velje annleis.

Skattekampen

Illustrasjon: Knut Løvås

Oxfam kartlegg årleg korleis det står til med økonomisk ulikskap globalt. 2024-rapporten deira synte at verdas fem rikaste menn har meir enn dobla formuen sidan 2020, frå 405 milliardar til 869 milliardar dollar. Det er ein vekst på om lag 140 millionar kroner i timen. Samstundes har 4,8 milliardar menneske blitt fattigare.

Kron og mynt