Er det bare våpen som er veien til fred, Braanen?

illustrasjon: Knut Løvås

En helsides kommentar på toårsdagen for Ukraina-krigen av politisk redaktør Bjørgulv Braanen er blottet for en politisk analyse av de konsekvenser det russiske angrepet og det vestlige motsvaret har resultert i. I stedet velger han å bruke fire spalter på undertegnedes kritikk av Rødts manglende evne til spille en aktiv rolle som pådriver for forhandlinger i en fastlåst krig. Han fokuserer kun på Ukrainas sjølråderett etter det folkerettsstridige russiske angrepet som vi begge fordømte den gang det skjedde.

Debatt