Mary Beard engasjerer ikke bare dem som har god peiling på romersk historie fra før, men også dem som neppe noensinne har hørt om Caligulas hest.

Keiserens hest som konsul?

Favoritthest: Caligula skal ha gitt hesten Incitatus en stall av marmor, en krybbe av elfenbein og egne slaver. Tegning av Victor Adam. Foto: Wikimedia Commons

I fjor høst rapporterte norske aviser ivrig om en ny trend i sosiale medier: kvinner som spør menn om hvor ofte de tenker på de gamle romere. Og får forbløffende svar som «et par ganger i uka» eller «hver dag». Professor Knut Dørum ved Universitetet i Agder kommenterte i forskning.no fenomenet med at menn i sin alminnelighet lett lar seg fascinere av krig og våpen (som den romerske historien er proppfull av), og at mange i tillegg har latt seg merke for livet av Ridley Scotts film «Gladiator» (2000). Det er mulig professoren har rett. Men hvem vet om ikke noe av interessen også kan tilskrives Mary Beards oppsiktsvekkende bok «SPQR» (Senatus PopulusQue Romanus) fra 2015? Den har solgt i bøtter og spann over så å si hele verden.

Bokmagasinet