Ukraina-krigen har gitt to år med død, ødeleggelse og uutsigelig lidelse.

Bristepunktet

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Massegraver og nygravde graver litt overalt. Men alle døde havner ikke under jorda, på slagmarkene råtner hundretalls istykkerrevne kropper. Og blant de – fremdeles – levende fins det titusener av lemlestede eller hardt skadde soldater. Og ser man på den øvrige befolkningen: hundretusenvis av hjemløse og millioner av flyktninger, blant dem mange barn. Og fengslene fylles av krigs- og samvittighetsfanger, desertører og kollaboratører henrettes. Russiske minefelt strekker seg over tusenvis av kilometer, rundt tjue millioner artillerigranater er blitt avfyrt. Føy til fattigdommen og mangelen på fornødenheter og kulden og den utslåtte elektrisiteten. Er det ikke tilstrekkelig?

Med andre ord