Verkeleg krig kløyver kulturlivet djupare enn kulturkrigen.

Nemn ikkje krigen

Røynda: Adra kjempar mot fordriving av palestinarar på Vestbreidda i «No Other Land». Foto: Berlin internasjonale filmfestival

Denne veka brukte USA igjen vetomakta i Tryggingsrådet for å stoppa eit elles unisont krav om våpenkvile på Gaza. Mange undrar seg over korleis dette vetoet skal kunne berga dei attlevande gislane, som blir haldne av Hamas, eller tryggja Israel på sikt. Samstundes er stadig fleire desperate av avmakt og vantru over å vera vitne til at massedrapa og lemlestinga av innestengde sivile får halda fram.