Carmela Soprano er det moralske smertepunktet i «Sopranos».

Et emblem for vår tid

MURER: Det er de mentale murene som er de mest uoverstigelige for Carmela. Hun forskjønner og forminsker og fornekter hva Tony har gjort for pengene, og det er selvoppholdelsesdriften som beskytter henne fra å holde dommedag over seg selv. Foto: HBO

Er det ikke et adelsmerke for all kultur når den blir et standardrepertoar i ditt daglige liv? Når vårt spedbarn gråt med ekstra markert nedovermunn, så vi på hverandre og sa stakkar Tony Soprano – etter det mest sårbare gråtefjeset som har prydet en tv-skjerm.