Resirkulert antipsykiatri?

I Klassekampen 20. februar erklærer Trond F. Aarre at psykisk sykdom ikke finnes, bare psykiske plager. Underveis i artikkelen legger han fram mye berettiget kritikk mot sykeliggjøring, overdreven medisinbruk, utvidelse av diagnosespekteret og individualisering av ansvaret for egen lidelse. Desto mer synd at han går til den motsatte ytterlighet og kjører seg fast i en ensidig kultur- og samfunnsorientert forståelse av psykiske lidelser. Aarre ender opp med «fattigdom, seksuelle overgrep, rasisme og diskriminering» som de eneste årsakene det er verdt å dvele ved.

Debatt