Én, to eller ingen?

I en kronikk i Klassekampen 19. februar foreslår jusstudent Sarah Zahid at straffeloven § 185 suppleres med en ny paragraf som angivelig skal verne individer. Hennes begrunnelse er at det i de senere år har foregått en dreining fra gruppevern – som paragrafen jo var utformet for å sikre – mot individvern. Denne dreiningen er utvilsomt en realitet, noe som har manifestert seg i flere domsavsigelser. Uklarheten er uheldig og bidrar til svekket forutberegnelighet.

Debatt