LO mener staten har «mistet kontroll» over lønnstilleggene. Akademikerne mener det fungerer helt etter hensikten.

Lønnsstrid i staten

Samråd: NTL-leder Kjersti Barsok (t.v.) kom med innspill til LO-leder Peggy Hessen Følsvik før LOs representantskapsmøte åpnet.

– Staten har ikke kontroll over lønnsutgiftene sine, tordnet NTL-leder Kjersti Barsok fra talerstolen under møtet i LOs representantskap tirsdag.