Dei borgarlege partia inviterer seg inn til eit breitt forlik, men då vert det ikkje omfordeling av fiskeriressursar.

Høgresida vil stogge kvoteplan

Se torsken: Fiskeripolitisk talsperson i Venstre Alfred Bjørlo vil stogge planane regjeringa har om å omfordele kvotar frå den havgåande flåten til kystflåten. Då vert det ikkje omkamp ved regjeringsskifte, lovar han. ­ Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Når Stortinget no handsamar kvotemeldinga frå regjeringa, er det med store tal på spel. Dei norske fiskerikvotane har verdiar for fleire titals milliardar kroner.