Vi kan ikke lenger avvise uttalelser fra israelske politikere som retoriske overdrivelser. De beskriver det de gjør, skriver Slavoj Žižek.

Etter Rafah er alt endret

KRIGENS BARBARI: Her fra Rafah 12. februar. FOTO: Fatima Shbair, NTB / AFP

Det som har pågått i og rundt Rafah de siste dagene, er ikke en radikal endring av situasjonen, det har bare gjort den politiske bakgrunnen for katastrofen litt mer synlig. Israels statsminister Netanyahu ydmyker Biden mer og mer åpent – nylig sa han: «De som sier at vi ikke under noen omstendigheter må gå inn i Rafah, sier i hovedsak: Tap krigen.» Slik snakker man til fiender.