Regjeringens nye kvotemelding akselererer nedbygginga langs kysten, mens kvotene samles på stadig færre hender.

Stopp kjøp og salg av fiskekvoter

FISK TIL FOLKET? Fiskeriminister Cecilie Myrseth lanserte regjeringens Kvotemelding 2 i Tromsø i januar. Men i motsetning til det statsråden sier, befester meldingen makta til de største aktørene, skriver Fisk- og Kystalliansen. Foto: Bjørn Kristiansen

Troms og Finnmark har i løpet av noen dramatiske tiår tapt to tredjedeler av ilandført fangst, fra en andel på 24 prosent i 1985 til åtte prosent i 2021. Denne nedbyggingen har sjølsagt hatt store konsekvenser for bosetting og rekruttering. Hva skal vi leve av her nord? Vi som har verdens rikeste fiskefelt rett utenfor stuedøra.