Hvordan klarer naturen å binde opp karbon, og hvordan kan vi hjelpe den med det?

Førstehjelp til karbon­fan­gerne

PEN OG FLINK: Myra er en klimahelt, men klarer ikke gjøre jobben alene. Her en frossen libelle på myr om høsten. foto: bård løken, ntb / samfoto

Klimapolitikken har til nå nesten bare handlet om det «grønne skiftet», det vil si å legge om til teknologi som tilsynelatende har mindre karbonutslipp (når vi ikke regner med utslipp knyttet til produksjon av teknologien, naturtap med mer).

Viten