Nammo selger våpen, ikke bruktbiler

Til Klassekampen 31. januar uttaler utenriksminister Eide at den midlertidige forføyningen i ICJ-saken mellom Sør-Afrika og Israel «også har konsekvenser for de landene som støtter Israel gjennom å eksportere våpen». Og videre: «Det gjør jo ikke vi. Og det er jeg glad for at vi ikke gjør. Men de landene som gjør det, må nok se på om de indirekte bidrar til det som potensielt kan være et folkemord.»

Debatt