Arne Lygres trekantdrama gir innsikt i hvordan venner former hverandre, på godt og vondt.

Vennskapets rolle

Mellom permer: Arne Lygres nyeste stykke «I vårt sted» har hatt uroppføring på Nationaltheatret, men fortjener også å bli lest som god litteratur, mener anmelderen. Foto: Christopher Olssøn

Med «Tid for glede» (2022) opplever Arne Lygre en suksess, for tida også utenfor Norge, som blir få dramatikere til del. Kanskje traff stykket paradoksalt godt under korona-pandemien, mens Russland trappet opp krigen mot Ukraina. Det Norske Teatrets uroppføring var uansett usedvanlig vellykket. Lygres dramaer stiller seg åpne for tolkning, gjennom tekstenes brå skifter mellom ulike perspektiver – som også gjør dem spennende å lese.

Bokmagasinet