Hvordan står Vestens moralske Zelenskyj-myte seg i møte med finanskapitalismens realiteter?

Den frie verdens forsvarer

Illustrasjon: Knut Løvås

Lenge ble Volodymyr Zelenskyj møtt med stående ovasjoner på sin turné til vestlige nasjonalforsamlinger og fora. For store deler av Vesten fungerte Zelenskyj som det psykoanalytikere vil kalle et ego-ideal, siden han symboliserte hva man ønsket å være, altså villig til å ofre livet for demokratiske idealer. Hvordan står dette idealet seg i møte med virkeligheten?

Med andre ord