Den som trur at demokratiet er ein open arena der alle følgjer spelereglane, kan tru om igjen.

Skulle ikkje toget gå nå likevel?

Nei, denne teksten handlar ikkje om toga på Jærbanen og Sørlandsbanen, sjølv om det hadde passa like godt til overskrifta. Det får bli tema ein annan gong! For nå skal det handla om dei toga som verkeleg ikkje følgjer ein rutetabell.

Fokus