Klimaet har spilt en viktig – og ofte undervurdert – rolle i historien. Nå blir tematikken endelig tatt på alvor.

Dårlig vær, før og nå

HISTORISKE VINDKAST: Vi mennesker spiller hovedrollen i det historiske dramaet – men plutselig gir naturen oss en brå endring som ingen var forberedt på, skriver Bjørn Vassnes. Her ser vi en samtidsorkan herje i Bodø sentrum.

Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær, heter det. Sikkert er det i alle fall at dårlig vær har spilt en viktig – og undervurdert – rolle i historien. Lenge var ikke klima noe tema i historiebøkene. Da Samlagets seksbinds bokserie «Norsk Historie» kom i 1999, var ordet knapt nok nevnt. Jeg prøvde å finne noe om «Den lille istid», men uten hell, selv om effektene var alvorlige nok. For eksempel var Roskilde-freden i 1658, der Norge måtte avstå Bohuslän og Trøndelag (for en periode), en følge av at en svensk hær da kunne gå over isen til Sjælland.

Viten