Målingane gir dei motbakke. Statsminister Jonas Gahr Støre vil at Senterpartiet klargjer kva veljarane skal forhalde seg til fram mot neste val.

Ber om avklaring frå Sp

AVKLARINGAR: Jonas Gahr Støre mener veljarane bør få vite kva slags regjeringsalternativ dei har neste val. Foto: Frida Holsten Gullestad

På eit snitt av målingane for januar hadde regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet ei samla oppslutning på 26,1 prosent. Høgresida med Frp, Høgre, Venstre og KrF ligg an til reint fleirtal.