En selvplagiatør sine bekjennelser

Regjeringen har anket en sak mot en student, som har gjenbrukt eget upublisert materiale, til høyesterett. Det er min tidligere arbeidsgiver Høgskolen i Innlandet som har initiert saken: En student blir tatt for fusk og blitt utestengt fordi hen har gjenbrukt tekst fra en oppgave hen har strøket på tidligere. Dette har blitt automatisk oppdaget av en digital kontroll mot tidligere kjent tekst.