Prisen russerne betaler for krigen, fortsetter å stige.

Seierherrenes land

Spill for galleriet: En russisk soldat patruljere teateret i Mariupol i Ukraina i 2022. Myndighetene har fortalt soldatene at de vil bli helter og få fantastiske lønninger og goder. Realiteten er en helt annen. Foto: Alexander NEMENOV, AFP/NTB

Da Vladimir Putin begynte krigen for to år siden, fikk russerne et kraftig sjokk. Ifølge meningsmålinger ventet de fleste innbyggerne vanskelige tider og en forverret økonomisk situasjon i de nærmeste månedene. Samtidig forventet mange av respondentene radikale forbedringer i livet sitt på lang sikt.