Nei til EUs helseunion

Koronapandemien avslørte at helseberedskapen har store mangler, både internasjonalt og nasjonalt. I stedet for en demokratisk styrt, rettferdig fordeling av legemidler ble markedsmakta dominerende. Rike land sikra seg vaksiner og andre legemidler på bekostning av innbyggere i fattige land, og manglende nasjonal beredskap og produksjon av legemidler gjorde Norge avhengig av import. Vi må lære av erfaringene.

Debatt