Nei, Kristiansen

På spørsmålet «Er abortnemnda bare negativ?» svarer Cathrine Linn Kristiansen «ja» (Klassekampen 31. januar). Dette til tross for at vi sitter på en rapport om kvinners erfaringer i abortnemnd som beskriver flere gode og viktige møter med de to legene som utgjør nemnda. Dette er leger som, ifølge rapporten, sitter på og deler informasjon om tilgjengelige støtteordninger, fosterdiagnostikk, obduksjon og senabort. I realiteten vil det å forkaste abortnemndene uten å tilby et konkret alternativ i forkant av senaborten være å frata mange kvinner en slik ressurs. Kristiansen skriver at det ifølge loven er andre enn abortnemnda som skal gi kvinnene informasjon, veiledning og oppfølging. Men rapporten viser at nettopp informasjon, veiledning og oppfølging allerede er en mangelvare i dagens system.