Kven er først?

Kven blir den første matvarekjeda som sluttar å selge israelske varer? Dette vil ha ein stor effekt, ikkje minst symbolsk, og vise at vi som nasjon tar ansvar og reagerer på den horrible krigen i Gaza. Det skjer no ei stor endring i den norske opinionen og eg vil tru at den kjeda som kjem først ut, også vil kunne få ein god konkurranseffekt av det.

Debatt