Israel konfiskerer palestinske skattepengar, som Noreg vil passe på. Utanriksdepartementet avviser at det gjer Noreg medskuldig i økonomisk vald.

UD: Vi er spurt av palestinarane

Godtek ikkje: Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik (til høgre, Ap) avviser at Noreg legitimerer at Israel konfiskerer palestinske skattepengar. Foto: Tom Henning Bratlie

Israel samlar inn skattar og avgifter i dei palestinske områda på vegner dei palestinske sjølvstyresmaktene (PA).