Formidabelt ensemblespel i ei absurd og tankevekkjande oppsetjing om at ein i alle fall må forsøke for å lukkast.

Ein må i alle fall prøve

ABSURD HUMOR: Tvillingane (Anders Dale og Øystein Martinsen) gruar seg til fødselen i ei blanding av infantile refleksar og klassisk danning. FOTO: GRETHE NYGAARD

Teater