Vi må hive oss inn i kampen for helhetlige forvaltningsplaner for natur og kulturlandskap.

Den siste slåtte­marka

Kåre Kivijärvi: Gjengrodde slåttemarker Hamingberg, 1969/91 Foto: © Kåre Kivijåarvi/BONO 2024

På vei til jobb, fra sykkelkjelleren og gjennom gangene på Stortinget opp til kontoret mitt, går jeg hver dag forbi to fotografier av Norges første kunstfotograf, Kåre Kivijärvi.