Hva er det som brenner så sterkt i noens hjerter at de bare må gå til aksjon?

Aktivist, ja visst

Illustrasjon: Knut Løvås

Hvorfor gjør de det? Ta for eksempel aktivistene som satte seg ned på vinteren ved Førdefjorden for å protestere mot sjødeponi av gruveavfall og endte med store bøter og rettssaker. Eller et ferskere og mer omtalt eksempel: de samiske ungdommene med vrengte kofter som sperret passasjen til diverse departementer for å markere at staten 500 dager etter sitt tap i Høyesterett ikke hadde lovet eller gjort noe for å rydde opp i de ulovlige vindturbinene i Fosen-samenes vinterbeiter. Også disse aktivistene endte selvsagt med svære bøter, og hver eneste vindmølle står fortsatt.