Språk

Rådgiveren i DNB snakker i et språk som får meg til å tvile på mine kognitive ferdigheter. Frykten for at svarene mine skal avdekke den totale forvirringen i møte med pengesjargongen, vokser raskt.

Dagboka