Davvi vindpark sier deres prosjekt ikke vil gå ut over reinbeite. Løgn, mener reindrifta.

Reindrifta avviser vindpark­på­stander

Kultur: Davvi vindpark vil legge beslag på 63 kvadratkilometer landjord i Lebesby kommune. Her fra høstflytting av rein i nabokommunen Porsanger. Foto: Ole Magnus Rapp

For å elektrifisere Melkøya innen 2030 trengs det massiv kraftutbygging i Finnmark. Ett av de største prosjektene er Davvi vindpark, som lover minimale konsekvenser for reindrifta. De beskriver området som «svært karrig», med «et lavt artsmangfold» og «helt uten beitegrunnlag». De hevder også å ha avtale med et berørt reinbeitedistrikt.