Leder Owe Waltherzøe i Industri- og næringspartiet (INP) er i åpen strid med et flertall av partiets sentralstyre- og landsstyremedlemmer.

Oppvask i INP etter krisemøte

Oppvask: I forkant av INP-landsmøtet i Lillestrøm våren 2023, måtte partileder Owe Ingemann Waltherzøe vaske INP-bannere for grønske. Nå går det mot oppvask om vedtekter og partileders rolle. Foto: Anniken C. Mohr

«Landsstyret ser med stor bekymring og alvor på noen av de uttalelser, skriftlig og muntlig, som partileder har fremmet i media om organisasjonen, internt om navngitte personer, og direkte til personer med verv og engasjement i partiet.»