En parlamentariker som ikke kan vende hjem på grunn av dødstrusler. En mann som sultestreiker i sympati med Gaza. Og Oslo-avtalens «siste samurai». Vi tilbrakte en kveld med venstresida i Israel.

– Vi har ikke tid til å være tålmodige

STILLES FOR RIKSRETT: Ofer Cassif ble valgt inn i Israels nasjonalforsamling i 2019. Etter at han ga sin støtte til saken mot Israel i Den internasjonale domstolen, har 70 av hans med-parlamentarikere gått sammen om å få ham kastet ut.

Torsdag kveld i forrige uke. En liten gruppe demonstranter har samlet seg utenfor huset til Ofer Cassif. Han representerer venstrekoalisjonen Hadash i det israelske parlamentet Knesset.