Etter suksess i kommunevalget trues Industri- og næringspartiet av indre strid og harde konflikter. I dag avholdes et landsstyremøte som kan avgjøre partiets fremtid.

Derfor er det borgerkrig i INP

Styrer: På landsmøtet i Lillestrøm våren 2023 ble Owe Waltherzøe valgt som leder til 2025. På bildet leder han et sentralstyremøte på landsmøtets første dag. I mars skal et ekstraordinært landsmøte behandle nye vedtekter, mens et ordinært landsmøte i sommer skal velge nye nestledere og nytt sentralstyre. Foto: Anniken C. Mohr

Industri- og næringspartiet er inne i en skjebneuke.