Regjeringen har lovet «en mer rettferdig fordeling» av fiskeressursene, og kvotemeldingen sørger for at de største må gi fra seg litt av kvotegrunnlaget.

Tar fra store, gir til små

På hjemmebane: Fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) la fram regjeringens kvotemelding i hjembyen Tromsø.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) inviterte næringen, pressa og hele opposisjonen da hun la fram kvotemeldingen «Folk, fisk og fellesskap» i hjembyen.