Irene Kinunda Afriyie fryktar sønane vil arve ei fattigare verd. Men ho håper historiene ho forteller, kan føre oss tettare saman.

Hender å halde i

Fletta saman: Irene Kinunda Afriyie tenker ofte på korleis det hadde vore om foreldra hennar også hadde kome til Noreg.

Det er eitt ord som har definert livet til Irene Kinunda Afriyie. Ubuntu. Det var det som haldt ho oppe då krigen i den demokratiske republikken Kongo tok foreldra, heimen og landet hennar, det som gav ho styrke i ti år på flukt, og då ho kom til Noreg som 16-åring.

Portrett