I dag åpner FN-domstolen sin høring om folkemordanklagene mot Israel. Det kan lede til en ordre om å pause krigføringen, straffe hat-retorikk og sikre nødhjelp.

Kan be Israel stanse krigen

SPENNING: Det er knyttet spenning til hvordan FN-domstolen ICJ vil håndtere Sør-Afrikas folkemordanklage mot Israel. Første høring starter i dag. Foto: Jerry Lampen, AFP/NTB

Vil Den internasjonale domstolen (ICJ), FNs høyeste organ, beordre Israel til å stanse krigføringen i Gaza?