Jussnestor William Schabas er kjent for et restriktivt syn på folkemordsbegrepet. Men nå advarer han om en «reell og alvorlig fare» for folkemord på Gaza.

– Jeg tror Sør-Afrika har en god sjanse til å lykkes

MASSEGRAV: Ii Khan Yunis sør på Gazastripa ble flere mennesker begravd 22. november i fjor. «Israels dreping er så omfattende at lik blir gravlagt i massegraver, ofte uidentifisert», skriver Sør-Afrika i sin anklage mot Israel til Den internasjonale domstolen (ICJ). Foto: Mahmud HAMS, AFP/NTB

Måneder med bomber, blod og blokade – tilsynelatende uten stans. Mens folkelige protester mot Israel har bredt om seg, har internasjonale represalier mot Israel uteblitt. Tilbake har et paralysert sikkerhetsråd stått, der USA blokkerer FN-resolusjoner som ber om våpenhvile.