Stortinget stemmer i dag over å tillata gruvedrift på havbotnen. Elise Åsnes i Spire kallar forslaget katastrofalt.

Siste slag for havbotnen

KLAR: Elise Åsnes, leiar i Spire, er klar på at dei skal halda fram kampen sjølv om forslaget vert vedteke. Her med protestplakatar til dagens demonstrasjon.

Protestane lét ikkje venta på seg då regjeringa la fram planar for mineralutvinning på havbotnen i fjor sommar. Før jul sikra regjeringspartia fleirtal på Stortinget, då dei fekk Høgre og Framstegspartiet med på laget. I dag skal Stortinget stemma over forslaget, som truleg vert vedteke.