Det er ikke bare ulikhet som gjør at folk verden over flokker til høyrenasjonalismen, men en voksende følelse av utrygghet.

Demokrati i utrygge tider

GOD MORGEN? Gapet mellom sterke og utsatte land vokser. Samtidig øker ulikhetene innad i landene dramatisk både i nord og sør. Her en gate i styrtregn i New Delhi. FOTO: Arun SANKAR, NTB/AFP

Det gjøres nå store anstrengelser for å måle demokratiets tilstand rundt om i verden og slå fast at det ikke ser bra ut. Men hva som er årsakene til det, og hva som bør gjøres, er fortsatt ikke fullt ut forstått.

Med andre ord