Krigen i Ukraina fører til økt risiko for spredning av atomvåpen til land langt unna krigshandlingene.

Opprust­ningens onde spiraler

FLAGGER MED FARE: Siden den russiske invasjonen i Ukraina henviser russiske ledere, med Putin i spissen, jevnlig til landets kjerne­fysiske kapasitet, skriver forfatterne. Her skytes en interkontinental Yars-missil opp i en militærøvelse i Plesetsk, i oktober i år. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Spredning av atomvåpen utgjør et svært alvorlig problem for sikkerheten for hele verden. Historisk sett har det vært vanskelig å forhindre spredning av atomvåpen, og krigen i Ukraina kan gjøre det enda vanskeligere.

Kronikk