Jobb er ikke lenger en garanti for å unngå fattigdom. Andelen nordmenn som er i arbeid og likevel trenger sosialhjelp, øker, ifølge tall fra SSB.

Flere fattige arbeidende

Holder ikke å jobbe: Mange må ty til sosialhjelp selv om de er i arbeid. Her fra Fattighuset i Oslo i fjor. Foto: Charlotte Førde Skomsøy

Gruppen som både mottar sosialhjelp og har jobbet heltid eller deltid i løpet av det siste året, øker. Det kommer fram en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå. Spesielt øker andelen sosialhjelpsmottakere som har jobbet heltid. I innvandrerbefolkningen økte denne andelen fra 4 prosent i 2019 til 7 prosent i 2022. I den øvrige befolkningen har andelen av sosialmottakerne som jobber heltid nå gjort et hopp, fra 6 prosent av mottakerne i 2019 til 11 prosent i 2022.