Israel og Palestina er ofte kanarifuglen i kullgruven for akademisk frihet. Nå forteller Midtøsten-forskere i USA om selvsensur.

Maktkri­tikkens nødvendighet

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Det er et sitat av Edward Said som har blitt delt mye i sosiale medier i det siste. Edward Said: den palestinsk-amerikanske professoren ved Columbia University, mest kjent for verket «Orientalismen», hvor han river fra hverandre den dominerende vestlige diskursen rundt «Orienten». Men sitatet som sirkulerer er fra en essaysamling utgitt i 1993, om hva det vil si å være en intellektuell: