Når regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen, gjør de det med en konsekvensutredning som ikke holder vann. Det kan være lovstridig.

Grunnloven og havbunnen

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Grunnloven § 112 gir oss alle en rett til miljøinformasjon. For at retten skal være reell, må myndighetene blant annet sørge for at det gjennomføres konsekvensutredninger før viktige avgjørelser. Vi mener at konsekvensutredningen som ligger til grunn for åpningen for mineralvirksomhet på havbunnen, ikke oppfyller kravene i regelverket.