Prosessen for å melde Sverige inn i Nato har gått fra panikk til farse, og deretter fullskala kulturkrig.

Nato, Sverige og kampen mot klokka

For to år siden var ikke Nato engang et tema i Sverige. De borgerlige partiene var for, men de manglet støtte i opinionen. Velgerne var fornøyd med at vi hadde en fot innenfor og en fot utenfor; i praksis var vi en alliert av USA, men selvbildet vårt var at vi var fredelige og nøytrale, alene, men sterke.

Signert