Litt mer poesi i monitor, takk.

Det leste ord

Samling: Erling Kittelsen leser dikt på Tronsmo bokhandel i Oslo. Frode Hjaltli spiller trekkspill, og Frida Hjaltli spiller fele. Foto: Carline Tromp

I deler av min omgangskrets har poesiopplesning lenge vært stedet hvor grensa trekkes mellom normalt, kulturinteressert menneske og nerd. Dem om det. Men tenk om vi kunne bodd i et slikt samfunn hvor dikterne ble hørt og lyttet til – om ikke i ett og alt, for mange diktere er idioter, i ordets opprinnelige forstand. Bare … litt mer.